/    /  Vacature: Bestuurslid Evenementen

Organisatieprofiel Stichting De Grootste Kerstboom

De Stichting De Grootste Kerstboom heeft tot doel de jaarlijkse ontsteking mogelijk te maken van verlichting op de Gerbrandytoren in IJsselstein waardoor deze wordt omgevormd tot ‘kerstboom’. De Grootste Kerstboom is sinds de eerste ontsteking in 1992 een begrip en helpt IJsselstein op de kaart te zetten.  Tot de taken van de stichting behoren onder andere fondsenwerving onder het (lokale) bedrijfsleven en particulieren, financiële meerjarenplanning, techniek (onderhoud, vervanging en (de)montage van de verlichting), publiciteit, organisatie van een jaarlijks ontstekingsevenement, afstemming met (overheids-)instanties en alle voorkomende secretariële en administratieve handelingen. Zie ook www.degrootstekerstboom.nl en Facebook.

 

Bestuur en taken

Het bestuur van de Stichting De Grootste Kerstboom kent de volgende rollen:

 • voorzitter Mieke Kromwijk
 • secretaris Feddo Hartelust
 • penningmeester Hugo van Amerongen/vacature
 • technisch adviseur Mischa van Santen
 • bestuurslid donateurs Maria Janssen
 • bestuurslid sponsoren/vrienden Hugo van Amerongen
 • bestuurslid online Stef Lindeman
 • bestuurslid PR Herbert van Zijl
 • bestuurslid evenementen nieuw, vacature

Naast hun reguliere taken werken de bestuursleden (m/v) aan projecten en verrichten ze allerlei logistieke hand en span diensten. Bij grotere deelprojecten zoals het (de)monteren van de verlichting en het ontstekingsevenement wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers en externe toeleveranciers, deze worden aangestuurd door het betreffende bestuurslid.

Het bestuur is onbezoldigd en vergadert gemiddeld 1x per maand. In de periode midden oktober-begin december gaat de vergaderfrequentie omhoog naar twee wekelijks in verband met de ontsteking (eerste zaterdag in december na 5 december). Voor de bestuursleden is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij de samenstelling van het bestuur wordt, naast een verscheidenheid aan kennis en kunde, gestreefd naar diversiteit.

Bestuurslid evenementen

Het bestuur van de stichting Grootste Kerstboom is op zoek naar een bestuurslid evenementen. Dit is een nieuwe functie. Hij of zij krijgt met name de verantwoordelijkheid voor de organisatie, samen met een extern evenementenbureau, van het jaarlijkse ontstekingsevenement. Dit evenement vindt, met uitzondering van afgelopen jaar toen vanwege Corona voor een TV uitzending is gekozen, begin december plaats op het Podiumterrein in IJsselstein. Het programma omvat doorgaans onder andere een optreden van een bekende artiest en een DJ en uiteraard de officiële ontsteking van de Kerstboom. Het ontstekingsevenement trekt circa vijfduizend bezoekers en kan rekenen op veel publiciteit. Rondom het evenement wordt een ontvangst voor sponsoren georganiseerd. Daarnaast vinden ieder jaar sponsorevenement plaats in de Gerbrandytoren.  Dit evenement valt ook in het takenpakket van het nieuwe bestuurslid.

Vaardigheden/eisen bestuurslid evenementen

 • Affiniteit met De Grootste Kerstboom
 • Betrokkenheid bij de IJsselsteinse samenleving
 • Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden
 • Creatieve, enthousiaste teamwerker
 • Goed oog voor publicitaire-, veiligheids- en crowdmanagement aspecten van publieksevenementen
 • Communiceert met externe stakeholders zoals het externe evenementbureau, de gemeente IJsselstein, overige vergunning verstrekkers, eigenaar Gerbrandytoren etc.
 • Werkt binnen het bestuur vooral samen met de voorzitter, het bestuurslid PR en het bestuurslid online

 

Zowel meer ervaren kandidaten als enthousiaste studenten van relevante opleidingen nodigen we van harte uit hun belangstelling kenbaar te maken via info@degrootstekerstboom.nl.

Het reguliere evenement op het Podiumterrein in IJsselstein.
Shots maken voor het vervangende coronaproof digitale evenement in 2020.

Kijk live mee naar de ontsteking op RTV Utrecht!

Klik hier om direct op de website van RTV Utrecht te kijken