/  Privacy statement

Privacy statement Stichting Kerstboom .

Stichting Kerstboom stelt zich ten doel om de Grootste Kerstboom ter Wereld elk jaar te ontsteken. Wij willen de continuïteit van deze mooie traditie borgen en de Kerstboom steeds meer een landelijke uitstraling geven, gebaseerd op sterke lokale en regionale wortels. Hiertoe worden fondsen geworven bij particulieren en organisaties in de vorm van donaties, sponsoring en subsidies. Van onze gulle gevers worden de persoonsgegevens in ons systeem opgeslagen.

Als u als vrijwilliger activiteiten voor ons uitvoert, worden uw gegevens ook opgeslagen.

Soort gegevens

Stichting Kerstboom verwerkt uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s van evenementen en bedrijfsnaam. Daarnaast verwerkt Stichting Kerstboom uw (bedrijfsmatige) betaalgegevens ten behoeve van de financiële administratie.

Van onze vrijwilligers slaan wij naam en contactgegevens op.

Doelen van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doelen:

  • Het voeren van een adequate (financiële) administratie;
  • Het informeren over evenementen, nieuwtjes en het sturen van uitnodigingen;
  • Het opzetten en beheren van een community.

Wie hebben inzage in uw gegevens?

Alleen het bestuur van Stichting Kerstboom kunnen inzien en muteren. Indien derden inzage in onze systemen hebben (denk aan de dienst die wij gebruiken voor de incasso bij donateurs) zullen wij in een verwerkingsovereenkomst met deze derden uw privacy rechten zoveel mogelijk waarborgen.

Bewaartermijnen

De gegevens worden uiterlijk bewaard voor een termijn van twee jaar gerekend vanaf uw laatste donatie of sponsoring.

Privacy maatregelen

Stichting Kerstboom beschermt de privacy van betrokkenen door:

  • De systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen;
  • Door toegang tot de systemen uitsluitend aan bestuursleden toe te kennen waarvoor dat uit hoofde van hun rol noodzakelijk is.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Onze website

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om uw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om deze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoeken tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Facebook/Twitter

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het daarmee kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Lees de privacy verklaringen van Facebook en/of Twitter om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van u verzamelen middels klikbuttons.

Websites van derden

Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.