/    /  Vacature: Bestuurslid online (en overige media)

Wat doet de Stichting De Grootste Kerstboom?

De jaarlijkse metamorfose van de Gerbrandytoren in IJsselstein tot Grootste Kerstboom mogelijk maken. Dat is het doel van de IJsselsteinse stichting De Grootste Kerstboom. De ‘boom’ is sinds de eerste ontsteking in 1992 uitgegroeid tot een wijd en zijd bekend fenomeen. Veel mensen kijken uit naar het branden van de lichtjes en er is veel aandacht van (social) media. Hiermee zetten we IJsselstein op de kaart.  

Tot de taken van de stichting behoren onder andere fondsenwerving bij het (lokale) bedrijfsleven en particulieren, financiële meerjarenplanning, techniek (onderhoud, vervanging en (de)montage van de verlichting), pr en publiciteit, organisatie van een jaarlijks ontstekingsevenement, afstemming met (overheids-)instanties en allerlei secretariële en administratieve zaken.

Zie ook www.degrootstekerstboom en Facebook.

We zoeken een bestuurslid online, liefst ook bekend met ‘traditionele’ media

Vanwege drukke werkzaamheden van onze social media duizendpoot Stef (bestuurslid social media) moeten wij op zoek naar een vervanger, liefst iemand die ook ervaring heeft met meer ‘traditionele’ communicatievormen zoals pers en pr.

We gaan graag in zee met iemand die:

  • Affiniteit heeft met De Grootste Kerstboom
  • Betrokken is bij de IJsselsteinse samenleving
  • Op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het gebied van social media
  • Ons social media plan kan opstellen en uitvoeren, op basis van de algemene communicatie en sponsordoelstellingen.
  • Onze social media kanalen en website wat betreft inhoud actueel kan houden en nieuwe impulsen geeft
  • Liefst ook redactionele vaardigheden heeft en ook meer traditionele vormen van communicatie zoals communicatie met de pers beheerst (maar dit is geen ‘must’).
  • Overzicht houdt onder druk van tijd of onverwachte ontwikkelingen.
  • Op korte termijn beschikbaar is en met name in de periode oktober-midden december beschikt over voldoende tijd.

 Wat betekent het om bestuurslid te zijn?

Naast hun reguliere taken werken de bestuursleden (m/v) aan projecten zoals het ontstekingsevenement, sponsorbijeenkomsten en verrichten ze allerlei hand en span diensten. Bij grotere deelprojecten zoals het (de)monteren van de verlichting wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers en externe toeleveranciers.

Het bestuur is onbezoldigd en vergadert gemiddeld 1x per maand. In de periode midden oktober-begin december gaat de vergaderfrequentie omhoog naar tweewekelijks in verband met de aanloop naar de ontsteking op de eerste zaterdag in december na Sinterklaas. Voor de bestuursleden is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Bij de samenstelling van het bestuur wordt, naast een verscheidenheid aan kennis en kunde, gestreefd naar diversiteit.

Zowel meer ervaren kandidaten als enthousiaste studenten van relevante opleidingen nodigen we van harte uit hun belangstelling kenbaar te maken via info@degrootstekerstboom.nl.

Wil je meer informatie?

Bel of mail Herbert van Zijl: 06-51461442 Herbert@degrootstekerstboom.nl

Het reguliere evenement op het Podiumterrein in IJsselstein.
Shots maken voor het vervangende coronaproof digitale evenement in 2020.

Stream gemist? Kijk 'm hier terug!


Klik hier om direct op YouTube te kijken

Draag jij de kerstboom een warm hart toe? Klik dan hier om te doneren of gebruik onderstaande QR code: